REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 31.03.2017

Rekisteriasioista vastaava henkilö Jukka Ahokas
puh: 040-5826724
email: myynti@psek.fi

Rekisterin nimi
PSEK asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Tilausten käsittely ja hallinta, asiakassuhteiden hoitaminen sekä mainosmateriaalin ja tiedotteiden lähettäminen.
Asiakkaan on täytettävä yhteystietonsa rekisteröityessään psek.fi – verkkokauppaan, mutta mainosmateriaalin ja tiedotteiden vastaanottaminen on vapaaehtoista.

Rekisterin tietosisältö
-asiakkaan nimi
-sähköpostiosoite
-puhelinnumero
-osoitetiedot
-yrityksen nimi (vapaaehtoinen) -yrityksen Y-tunnus (vapaaehtoinen)

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas syöttää tiedot rekisteröityessään psek.fi -verkkokauppaan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri
sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja
salasanalla.

Tietojen tarkistus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.

************************************************************************

Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus Oy PSEKin sopimusehdot

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus Oy PSEKin (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Myyjällä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksin sovelletaan aina tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa myyjän kotisivuilta.

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Myyjällä on oikeus valita asiakkaansa. Myyjä ei näiden sopimusehtojen nojalla luovu mistään sille lain perusteella kuuluvista oikeuksista. Näillä sopimusehdoilla ei myöskään vähennetä kuluttaja-asiakkaille pakottavan lainsäädännön, kuten kuluttajasuojalain tiettyjen säännösten nojalla kuuluvia oikeuksia.

Jättäessään tilauksen asiakas hyväksyy kiistattomasti nämä sopimusehdot.

Asiakas ja henkilötietojen käsittely

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa, sähköpostiosoitteensa sekä puhelinnumeronsa. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Mahdolliset yhteydenotot myyjän taholta tapahtuvat asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

Yritysasiakkaita ovat ne asiakkaat, jotka tekevät tilauksen yrityksen nimissä. Myyjän korvausvastuun osalta yritysasiakkaisiin rinnastetaan myös ne asiakkaat, jotka käyttävät tilattuja tuotteita yritystoiminnassa.

Asiakkaiden tiedot tallennetaan myyjän asiakasrekisteriin ja tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Myyjällä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia, kuten suoramarkkinointia varten henkilötietolain mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä myyjän asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä aina kirjallisesti joko sähköpostitse ja postitse.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Hinnat

Tuotteiden hinnat on verkkokaupassa ilmoitettu sekä arvonlisäverollisina että arvonlisäverottomina. Ostoskorissa näkyvä loppusumma sisältää aina myös tuotteisiin sisältyvän arvonlisäveron. Kuljetus ei sisälly hintaan ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on hintavirheitä, tuotetta ei myydä virheelliseen hintaan. Myyjällä on oikeus muuttaa virheellinen hinta vastaamaan oikeaa hintaa. Myyjällä on vastaava oikeus myös silloin, mikäli tilauksen kokonaissummassa on saldovirhe. Myyjä ei vastaa taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat maksettavan määrän muuttumisesta tai tilauksen peruuntumisesta.

Myyjä pidättää oikeuden hinnan muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli viranomaismaksuissa, veroissa tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus lisätä tämä hinnannousu tavaran hintaan.

Tarjoushinnat ovat voimassa verkkokaupassa ilmoitettuun määräaikaan asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.

Toimittaminen

Tilaukset toimitetaan lähtökohtaisesti vain Manner-Suomeen.

Toimituskuluina perittävä korvaus näkyy ostoskorin tuote-erittelyssä. Myyjä varaa oikeuden periä erikoistoimitusten kustannukset toteutuneen rahdin mukaan.

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, määrää myyjä toimitusajan. Varastoidut tuotteet pyritään lähettämään saman päivän aikana, mikäli tilaus tehdään ennen klo 12. Tilaustuotteiden osalta keskimääräinen toimitusaika on 2-5 vuorokautta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan toimituksen viivästymisestä aiheutuvia kuluja.

Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Myyjä ei vastaa toimitusvirheen seurauksena väärän tuotteen käyttöönotosta aiheutuneista vahingoista. Ennen tuotteen käyttöönottoa asiakkaan tulee tutustua tuotteen mukana toimitettuihin takuuehtoihin ja käyttöohjeisiin.

Maksaminen

Maksaminen tapahtuu myyjän kotisivuilla ilmoittamilla tavoilla. Tuotteet ovat myyjän omaisuutta, kunnes koko kauppahinta on maksettu.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 020 718 1830
www.paytrail.com

Palauttaminen

Kuluttaja-asiakkailla on kuluttajasuojalain mukainen 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus paketin noutopäivästä laskettuna. Tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja myyntikelpoisia, ja myyntipakkauksen on oltava kunnossa. Itse tuotteissa tai tuotteen myyntipakkauksessa ei siten saa olla osoitetarroja tai muita vastaavia, vaan palautettavan tuotteen pakkauksineen on oltava myyntikelpoinen. Asiakkaan on oltava yhteydessä myyjään ennen tuotteen palauttamista.

Palautuksesta maksettavat rahat maksetaan asiakkaan erikseen ilmoittamalle tilille 14 vuorokauden sisällä palautuksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen mukaan on liitettävä aina kopio kuitista, tilausvahvistus ja oikein täytetty palautuslomake tai vapaamuotoinen asiakirja, josta ilmenee asiakkaan yhteystiedot ja tilinumero, jolle palautus maksetaan.

Palautukset tulee lähettää osoitteeseen:

Pohjois-Suomen Elektroniikkakeskus Oy PSEK

Kempeleentie 7 a

90400 Oulu

Asiakas vastaa vaihdosta tai palautuksesta aiheutuvista postikuluista. Mikäli asiakas ei ole maksanut palautuksen postikuluja etukäteen, vähennämme kulut palautettavasta summasta. Palautus voidaan maksaa vasta kun olemme saaneet kuljetuksesta laskun. Tällöin maksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille viimeistään 14 vuorokauden kuluttua siitä, kun kulujen määrä on selvillä.

Palautusoikeus koskee vain kuluttaja-asiakkaita. Yritysasiakkaiden osalta kauppa on sitova, eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta ellei siitä ole erikseen sovittu.

Tuotepalautusten yhteydessä tilausmääristä riippuvat alennukset nollaantuvat, jos osa tuotteista jää asiakkaalle, ja niiden myyntihinta muuttuu normaaliksi.

Reklamaatio

Asiakkaan tulee reklamoida tuotteessa olevasta virheestä välittömästi virheen havaitsemisen jälkeen. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen myynti@psek.fi. Kirjallinen reklamaatio on mahdollista toimittaa myös postitse myyjän osoitteeseen. Vain kirjallisesti tehdyt reklamaatiot käsitellään. Reklamaation yhteydessä asiakas on velvollinen esittämään kopion kuitista. Mikäli kuittia ei ole, on myyjällä oikeus periä asiakkaalta kuitin etsinnästä aiheutuneet kulut.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset erimielisyydet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla.

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Yritysasiakkaita koskevat lisäehdot

Myyjä ei vastaa tuotteen aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Myyjän vastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa myyjän vastuun. Myyjällä on oikeus ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Myyjä ei ole tällöin velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.